امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۰۳:۴۷
گرد ریزبار گرمکار (میهن فولاد)

گرد ریزبار گرمکار (میهن فولاد)

گرد ریزبار گرمکار


اکستروژن های سردشونده با روغن ، با هوا و ماندرل های سوراخ کن شمش پرسهای اکستروژن


http://www.mihanfooladco.com/


 


 


Iran Iran
میهن فولاد
گرد ریزبار گرمکار
۳۳۱
گرد ریزبار گرمکار
شرایط پرداخت
, (نقدی و عرف)
موردی یافت نشد.