امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۷
گرد درشت بار گرمکار (میهن فولاد)

گرد درشت بار گرمکار (میهن فولاد)

گرد درشت بار گرمکار


 اکستروژن های سردشونده با روغن ، با هوا و ماندرل های سوراخ کن شمش پرسهای اکسترون


 http://www.mihanfooladco.com/


Iran Iran
میهن فولاد
گرد درشت بار گرمکار
۲۲۳
گرد درشت بار گرمکار
شرایط پرداخت
, (نقدی و عرف)
موردی یافت نشد.