امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۲۱
تسمه درشت بار گرمکار (میهن فولاد)

تسمه درشت بار گرمکار (میهن فولاد)

تسمه درشت بار گرمکار


اکستروژن های سردشونده با روغن ، با هوا و ماندرل های سوراخ کن شمش پرسهای اکستروژن


 http://www.mihanfooladco.com/


Iran Iran
میهن فولاد
تسمه درشت بار گرمکار
۲۳۳
تسمه درشت بار گرمکار
شرایط پرداخت
, (نقدی و عرف)
موردی یافت نشد.