امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۵۰
گرد ریزبار 1.2344 (میهن فولاد)

گرد ریزبار 1.2344 (میهن فولاد)

گرد ریزبار 1.2344


اکستروژن های سردشونده با روغن ، با هوا و ماندرل های سوراخ کن شمش پرسهای اکستروژن


http://www.mihanfooladco.com/Iran Iran
میهن فولاد
گرد ریزبار 1.2344
۲۲۲
گرد ریزبار 1.2344
شرایط پرداخت
, (نقدی و عرف)
موردی یافت نشد.