امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۵۸
فولاد 1.2344 (میهن فولاد)

فولاد 1.2344 (میهن فولاد)

فولاد 1.2344


اکستروژن های سردشونده با روغن ، با هوا و ماندرل های سوراخ کن شمش پرسهای اکستروژن


 http://www.mihanfooladco.com/


Iran Iran
میهن فولاد
فولاد 1.2344
۴۴۷
فولاد 1.2344
شرایط پرداخت
, (نقدی و عرف)
موردی یافت نشد.